Advies / analyse

Advies / analyse


Ontwikkeling strategisch & ruimtelijk beleid: Hilva analyseert in een initiatieffase al haar potentiële (her)ontwikkelingen met behulp van een ontwikkelmodel waarin alle aspecten van een ontwikkeling op specifieke onderdelen worden beoordeeld.


Op deze wijze tracht Hilva een duurzaam en vraag gestuurd programma te ontwikkelen waarbij een (financieel) haalbaar gebiedsconcept als kwalitatief PvE het inhoudelijk kader vormt voor een specifiek planontwerp. In het ontwikkelmodel zijn o.a. locatie, financiën en fiscaliteit, stedenbouw, volkshuisvesting en architectuur de te hanteren parameters.

Hilva is mede door haar ruime ervaring met complexe binnenstedelijke (her)ontwikkelingen uitstekend in staat snel een gedegen totaalafweging te maken/adviseren.

Nieuwbouwproject Kleveringweg te Delft, multifunctioneel bedrijfsgebouw
home