Profiel


Ideeën de ruimte geven & de ruimte vorm. Kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de (gebouwde) ruimte begint met enthousiasme en goede ideeën. Goede ideeën beginnen vaak met goed luisteren… lees meer >

Strategie


Hilva onderzoekt en analyseert in een initiatieffase al haar potentiële (her)ontwikkelingen met behulp van een ontwikkelmodel waarin alle aspecten van een (her)ontwikkeling op onderdelen nauwkeurig worden beoordeeld. Zo tracht Hilva … lees meer >

Organisatie


Hilva is een verzamelnaam van het projectontwikkelingsbureau Hilva Vastgoed BV, investeringsmaatschappij Hilva Invest BV en een wisselend aantal commanditaire vennootschappen (CV’s). Voor elke (her)ontwikkeling… lees meer >

Hilva


Hilva is een flexibele en marktbrede speler in de vastgoedbranche. Als onafhankelijke ontwikkelaar ontwikkelen wij enkel voor eigen rekening en risico kleinschalige en middelgrote multifunctionele vastgoedprojecten.


Als ontwikkelaar met een geringe overhead  onderscheiden wij ons door een grote mate van betrokkenheid, korte lijnen en een slagvaardige ontwikkelingsaanpak.

Geschiedenis


Vanaf ca. 1980 zijn de mensen van Hilva actief op ruimtelijk ontwikkelingsgebied. In diverse vruchtbare samenwerkingsverbanden zijn er de afgelopen decennia vele vastgoedprojecten… lees meer >

Financiering


Hilva verzorgt voor elk van haar (her)ontwikkelingen, afhankelijk van de schaalgrootte, een minimale eigen vermogensinbreng van 50% van het totale risicokapitaal. lees meer >

Haalbaarheidsanalyse


Hilva onderzoekt op verzoek de (her) ontwikkelings-potentie van locaties door deze aan de hand van haar ontwikkelmodel te toetsen waarna er een zogenaamde haalbaarheidsanalyse wordt opgesteld. Met de uitkomsten van … lees meer >

nieuwbouwproject Doelenstraat te Hilvarenbeek, appartementencomplex "De Doelen" Nieuwbouwproject Korvelseweg te Tilburg, appartementencomplex "Petit Paris Tilburg" Nieuwbouwproject Nieuwlandpark te Alblasserdam, multifunctionele bedrijfsruimtes fase I "Noordpark.com" Nieuwbouwproject Kleveringweg te Delft, multifuncitioneel bedrijfsgebouw Nieuwbouwproject Spiegelstraat te Groningen, appartementencomplex "De Spieghelaer" Nieuwbouwproject Hendrik Veenemanstraat te Son, appartementencomplex "Veeneman"
home