Ontwikkeling


transformatie/renovatie & revitalisatie/ (her)ontwikkeling: Hilva is een allround bureau en is actief op diverse terreinen binnen de vastgoedontwikkeling: 1. Transformatie van vastgoed. 2. Renovatie/revitalisatie van vastgoed. 3. Herontwikkeling van vastgoed.


1. Transformatie van vastgoed

Als oplossing voor dreigende en reeds bestaande leegstand kan transformatie van vastgoed een uitstekend alternatief zijn voor een hernieuwde en duurzame kasstroom waarbij nieuwe functies kunnen zorgen voor een vernieuwd solide en langdurig vastgoedgebruik. Hilva heeft een marktgedreven werkwijze en is ervaren in het zoeken naar creatieve oplossingen en is in staat in een vroeg stadium in het transformatieproces duidelijkheid te scheppen op het gebied van financiering en fiscaliteit, speciale constructies, technische installaties en natuurlijke duurzaamheid.


2. Renovatie/revitalisatie van vastgoed

Renovatie/revitalisatie is het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van bestaand vastgoed met als doel dit een tweede leven te geven. Dit proces vraagt om een specifieke aanpak. Redenen hiervoor zijn gelegen in de complexiteit van de opgave, de behoefte aan vroegtijdige input vanuit verschillende disciplines en de potentiële risico’s en onzekerheden. Hilva heeft de kennis en de ervaring om in een vroeg stadium van dit proces een integrale visie te ontwikkelen. Zij treedt op als regisseur en is door haar werkwijze in staat waarde toe te voegen met respect voor het bestaande waardevolle.


3. (Her)ontwikkeling van vastgoed

Ontwikkeling van duurzaam vastgoed op gebouw- en gebiedsniveau. Hilva creëert op lange termijn meerwaarde voor gebruikers door middel van innovatieve, integrale ruimtelijke oplossingen. De transparante werkwijze is gericht op het nemen van verantwoordelijkheid in het ontwikkelingsproces; van het eerste initiatief tot en met de beheer- en onderhoudsfase. Binnen het divers krachtenveld van belangen en risico’s worden ontwikkelingsstrategieën- en processen vormgegeven om uiteindelijk te kunnen sturen op optimale waardeontwikkeling van gebied en vastgoed.

Nieuwbouwproject Korvelseweg te Tilburg, appartementencomplex "Petit Paris Tilburg"

Ontwikkeling

home