Hilva

Hilva is een flexibele en marktbrede speler in de vastgoedbranche. Als onafhankelijke ontwikkelaar ontwikkelen wij enkel voor eigen rekening en risico kleinschalige en middelgrote multifunctionele vastgoedprojecten. Als ontwikkelaar met een geringe overhead onderscheiden wij ons door een grote mate van betrokkenheid, korte lijnen en een slagvaardige ontwikkelingsaanpak.

Geschiedenis

Hilva is al decennia actief op ruimtelijk ontwikkelingsgebied. In diverse vruchtbare samenwerkingsverbanden zijn er inmiddels vele vastgoedprojecten door heel Nederland gerealiseerd. Vanaf 2001 opereren wij onder de naam Hilva.

Strategie

Hilva onderzoekt en analyseert al haar potentiële (her)ontwikkelingen met behulp van een ontwikkelmodel waarin alle aspecten van een (her)ontwikkeling op onderdelen nauwkeurig worden beoordeeld. Zo tracht Hilva een duurzaam en vraaggestuurd programma te ontwikkelen waarbij een (financieel) haalbaar gebiedsconcept als kwalitatief PvE het inhoudelijk kader vormt voor een specifiek planontwerp.

Organisatie

Hilva is een verzamelnaam van het projectontwikkelingsbureau Hilva Vastgoed BV, investeringsmaatschappij Hilva Invest BV en een wisselend aantal commanditaire vennootschappen (CV’s). Voor elke (her)ontwikkeling wordt er door Hilva een afzonderlijke commanditaire vennootschap (CV) opgericht.

 

De beherend vennoot van de betreffende commanditaire vennootschap is een, speciaal voor dit doel opgerichte, stichting. Het projectontwikkelingsbureau Hilva Vastgoed BV levert de expertise voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hilva Invest BV draagt zorg voor de financiering. Het doel van deze werkwijze is risicospreiding en flexibiliteit. Zo wordt er voor elke ontwikkeling vruchtbare grond gecreëerd van waaruit mooie en duurzame dingen zich kunnen ontwikkelen.

Financiering

Hilva verzorgt voor elk van haar (her)ontwikkelingen, afhankelijk van de schaalgrootte, een minimale eigen vermogensinbreng van 50% van het totale risicokapitaal. Zo is Hilva met haar vastgoedfinanciering actief in de kantoren-, winkel-, bedrijfsruimten- en vastgoedbeleggingsmarkt. Overig benodigd (vreemd) vermogen wordt incidenteel aangetrokken bij particuliere beleggers en eventueel banken.

Belegging & beheer van vastgoed

Naast de ontwikkeling van vastgoed heeft Hilva een eigen gedifferentieerde vastgoedportefeuille opgebouwd. Binnen de vastgoedportefeuille wordt in het kader van risicomanagement naar een optimaal mogelijke samenstelling gestreefd. Het acquisitiebeleid is gericht op diversiteit in het risicoprofiel. Het vastgoedbeheer gaat uit van het instandhouden van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille door een optimaal commercieel, financieel en technisch beheer. Een afgeleide doelstelling van Hilva is om de gebruiker, de huurder, centraal te stellen. De huurder is uiteindelijk een cruciale factor voor een vastgoedbelegger.

 

Wilt u meer weten over Hilva of kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven