Bavel – Molenerf Bavel

Nieuwbouw 8 grondgebonden levensloopgeschikte woningen

LOCATIE: Bavel, Oude Bredaseweg

PROJECT: Molenerf Bavel

KENMERKEN: Woningbouw

PROGRAMMA: 8 grondgebonden levensloopgeschikte woningen

STATUS: In ontwikkeling

FOTOGRAFIE:

WEBSITE: